Udana kolejna edycja targów Plastpol 2024

Wielu klientów skorzystało z okazji, aby dowiedzieć się o najnowszych naszych produktach i uzyskać cenne wskazówki dotyczące konkretnych zastosowań.

75 lat doświadczenia w barwieniu tworzyw sztucznych

Jako jeden z pionierów w opracowywaniu mieszanek pigmentów do barwienia tworzyw sztucznych, od samego początku firma była świadkiem narodzin i rozwoju tworzyw i szybko stała się niezawodnym partnerem dla przemysłu przetwórczego oferując swoje “kolorowe” rozwiązania.

Udana tegoroczna edycja targów PCD w Paryżu: innowacje w zakresie kolorowego znakowania laserowego

Paryski Tydzień Opakowań jest dla nas zawsze czymś wyjątkowym, ponieważ targi w Paryżu to przede wszystkim klasa, elegancja, przedmioty luksusowe i oczywiście opakowania.

Z dumą ogłaszamy naszą certyfikację ISCC Plus

W lutym 2022 roku otrzymaliśmy certyfikat ISCC Plus od ISCC (International Sustainability & Carbon Certification). Certyfikacja ISCC Plus jest dla nas nowym kamieniem milowym, który promuje zrównoważoną środowiskowo, społecznie i ekonomicznie produkcję. Certyfikowane podejście do bilansu masowego umożliwia nam przypisanie udziału zrównoważonych surowców – na przykład recyklatów lub materiałów biopochodnych – do naszych produktów, co ułatwia osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.

W ciągu ostatnich lat w przemyśle chemicznym dominowało podejście oparte na bilansie masowym. Jako ważny kamień milowy na drodze do gospodarki cyrkularnej i biogospodarki, został on zaprojektowany w celu śledzenia przepływu materiałów przez złożony łańcuch wartości. Ponieważ surowce pochodzące z recyklingu chemicznego lub bioproduktów są zazwyczaj mieszane w kompleksie produkcyjnym, fizyczna segregacja zawartości pochodzącej z recyklingu jest często praktycznie i ekonomicznie niewykonalna. Podejście oparte na bilansie masowym umożliwia śledzenie ilości i cech zrównoważonego rozwoju zawartości pochodzącej z obiegu i/lub bioproduktów w łańcuchu wartości i przypisywanie jej w oparciu o weryfikowalne zapisy księgowe.

ISCC Plus jest standardem dobrze rozpoznawalnym przez wszystkich interesariuszy dla materiałów pochodzących z recyklingu i bioproduktów. Certyfikacja ISCC Plus zapewnia identyfikowalność wzdłuż łańcucha dostaw i weryfikuje, czy firmy spełniają standardy środowiskowe i społeczne. Dla firm stosujących podejście bilansu masowego, certyfikacja ISCC Plus weryfikuje, że księgowość bilansu masowego jest zgodna z wcześniej określonymi i przejrzystymi zasadami.

Skuteczna ochrona wrażliwych towarów w przezroczystych opakowaniach

W celu poprawy możliwości recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, coraz większą popularnością cieszą się przezroczyste butelki na żywność lub kosmetyki. W przeciwieństwie do nieprzezroczystych lub ciemnych opakowań z tworzyw sztucznych, przezroczyste opakowania z tworzyw sztucznych nie oferują żadnej wewnętrznej ochrony przed światłem. Jest to jednak ważna cecha, ponieważ wysokoenergetyczne promieniowanie UV może zniszczyć struktury molekularne substancji zapachowych i smakowych lub witamin i spowodować blaknięcie barwników.

Dla zastosowań takich jak to, opracowaliśmy nową serię dodatków uszlachetniających, która jest całkowicie skoncentrowana na funkcji: FIBATEC. Ta nowa seria dodatków na bazie butelkowego PET lub rPET jest niebarwiona i wyposażona w absorber UV w celu ochrony zawartości. Dostępny jest również wariant zdobiony, który może kompensować żółte przebarwienia.

Seria dodatków FIBATEC została opracowana specjalnie do ochrony wrażliwych towarów. Są one wolne od benzotriazoli, PAA, PAH i nie zawierają substancji CMR ani SVHC. W zależności od zastosowanego absorbera UV, oferują niezawodną ochronę w zakresie bliskiego UV do 380 nm lub 395 nm. Nasze partie dodatków FIBATEC są również zgodne z rozporządzeniem UE 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wymaganiami FDA oraz chińskimi przepisami GB4806 i GB9685. Są one zatwierdzone do pakowania i zarejestrowane w wykazach chemicznych w Europie (REACH), USA (Toxic Substance Control Act, TSCA) i Chinach (Inventory of Existing Chemical Substance in China, IECSC).

Masterbatche FIBATEC są dostępne na bazie nośnika PET i rPET. Ponieważ PET jest poddawany postkrystalizacji, masterbatche FIBATEC mogą być łatwo przetwarzane na wszystkich powszechnie stosowanych urządzeniach i są szczególnie odpowiednie do jedno- i dwuetapowego formowania wtryskowego z rozdmuchiwaniem.

Niezawodna ochrona przed promieniowaniem UV gwarantuje dłuższy okres przechowywania zawartości. Testy przeprowadzone w naszym Centrum Technicznym wykazały na przykład, że butelki wyposażone w ochronę przed promieniowaniem UV FIBATEC zapewniają 30-krotnie dłuższy okres przechowywania witaminy A w porównaniu z butelkami bez ochrony przed promieniowaniem UV. Zawartość zabarwiona na niebiesko zachowuje kolor do 7x dłużej w pojemniku z ochroną UV.

Kolor dla dużych obiektów drukowanych w 3D

W przemyśle tworzyw sztucznych, produkcja przyrostowa jest procesem z wyboru dla produkcji pojedynczych komponentów w małych partiach lub małych seriach. Szczególnie branża projektowa docenia ogromny potencjał druku 3D i wykorzystuje go w licznych zastosowaniach. Za pomocą tej technologii można w krótkim czasie opracować duże obiekty, takie jak meble lub inne elementy wzornictwa, i produkować je w małych seriach w sposób ekonomiczny. Produkcja addytywna jest stosowana na przykład w produkcji produktów sezonowych i zabawek w małych i specjalnych seriach lub w budowie targów.

Nie trzeba dodawać, że projektowanie kolorów odgrywa w tych obszarach szczególną rolę. Jednak konwencjonalne rozwiązania masterbatchowe często zapewniają niezadowalające rezultaty kolorystyczne w druku 3D. Wynika to głównie z faktu, że wytłaczarki stosowane w systemach wytwarzania addytywnego są przeznaczone wyłącznie do uplastyczniania materiału, ale nie do mieszania różnych składników.

Dlatego też opracowaliśmy nową serię compoundów do druku 3D elementów wielkoformatowych: FIBACOMP-3D. Mieszanka jest całkowicie barwiona, a granulat wymaga jedynie uplastycznienia w wytłaczarce w celu przetworzenia w druku 3D. Seria FIBACOMP-3D jest precyzyjnie dostosowana do druku 3D bezpośrednio z granulatu i łączy łatwość przetwarzania z indywidualnym barwieniem.

Podobnie jak wszystkie nasze produkty, dostosowujemy FIBACOMP-3D dokładnie do aplikacji, którą masz na myśli i konfigurujemy materiał, kolor i inne dodatki zgodnie z potrzebami. W zależności od komponentu, możemy połączyć FIBACOMP-3D z dodatkami takimi jak stabilizatory UV i termiczne, antystatyki lub smary. Zrównoważony rozwój i FIBACOMP-3D idą tu w parze, ponieważ oprócz materiałów pierwotnych dostępne są liczne warianty oparte na PCR. W magazynie znajduje się cała gama standardowych kolorów na bazie PETG, co gwarantuje szczególnie szybkie przekształcenie Państwa pomysłów w gotowe produkty.

Jak zwykle towarzyszymy Państwu od fazy projektowania do produkcji seryjnej, zapewniając w ten sposób krótki czas wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań w zakresie wytwarzania addytywnego.

Czarne Masterbatche FIBAPLAST wykrywalne w podczerwieni sprawiają, że opakowania nadają się do sortowania w podczerwieni.

Europa znajduje się w fazie przejściowej od gospodarki linearnej do gospodarki cyrkularnej. Komisja Europejska ma …

Finke Color Inspiration BLUE Box

Czuję się smutny… Jak można dobitniej powiedzieć, że kolor i emocje są ze sobą ściśle powiązane? Możemy …

Trwały: Nowa seria masterbatchy FIBAREC od Finke

Dzięki nowej serii masterbatchy FIBAREC firma Finke stworzyła linię produktów …

Finke Color Inspiration RED Box

Widzę czerwień! Kiedy słyszysz, że ktoś tak mówi, wiesz, że ta osoba jest motywowana przez gniew lub oburzenie….