Skuteczna ochrona wrażliwych towarów w przezroczystych opakowaniach

W celu poprawy możliwości recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, coraz większą popularnością cieszą się przezroczyste butelki na żywność lub kosmetyki. W przeciwieństwie do nieprzezroczystych lub ciemnych opakowań z tworzyw sztucznych, przezroczyste opakowania z tworzyw sztucznych nie oferują żadnej wewnętrznej ochrony przed światłem. Jest to jednak ważna cecha, ponieważ wysokoenergetyczne promieniowanie UV może zniszczyć struktury molekularne substancji zapachowych i smakowych lub witamin i spowodować blaknięcie barwników.

Dla zastosowań takich jak to, opracowaliśmy nową serię dodatków uszlachetniających, która jest całkowicie skoncentrowana na funkcji: FIBATEC. Ta nowa seria dodatków na bazie butelkowego PET lub rPET jest niebarwiona i wyposażona w absorber UV w celu ochrony zawartości. Dostępny jest również wariant zdobiony, który może kompensować żółte przebarwienia.

Seria dodatków FIBATEC została opracowana specjalnie do ochrony wrażliwych towarów. Są one wolne od benzotriazoli, PAA, PAH i nie zawierają substancji CMR ani SVHC. W zależności od zastosowanego absorbera UV, oferują niezawodną ochronę w zakresie bliskiego UV do 380 nm lub 395 nm. Nasze partie dodatków FIBATEC są również zgodne z rozporządzeniem UE 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wymaganiami FDA oraz chińskimi przepisami GB4806 i GB9685. Są one zatwierdzone do pakowania i zarejestrowane w wykazach chemicznych w Europie (REACH), USA (Toxic Substance Control Act, TSCA) i Chinach (Inventory of Existing Chemical Substance in China, IECSC).

Masterbatche FIBATEC są dostępne na bazie nośnika PET i rPET. Ponieważ PET jest poddawany postkrystalizacji, masterbatche FIBATEC mogą być łatwo przetwarzane na wszystkich powszechnie stosowanych urządzeniach i są szczególnie odpowiednie do jedno- i dwuetapowego formowania wtryskowego z rozdmuchiwaniem.

Niezawodna ochrona przed promieniowaniem UV gwarantuje dłuższy okres przechowywania zawartości. Testy przeprowadzone w naszym Centrum Technicznym wykazały na przykład, że butelki wyposażone w ochronę przed promieniowaniem UV FIBATEC zapewniają 30-krotnie dłuższy okres przechowywania witaminy A w porównaniu z butelkami bez ochrony przed promieniowaniem UV. Zawartość zabarwiona na niebiesko zachowuje kolor do 7x dłużej w pojemniku z ochroną UV.