Z dumą ogłaszamy naszą certyfikację ISCC Plus

W lutym 2022 roku otrzymaliśmy certyfikat ISCC Plus od ISCC (International Sustainability & Carbon Certification). Certyfikacja ISCC Plus jest dla nas nowym kamieniem milowym, który promuje zrównoważoną środowiskowo, społecznie i ekonomicznie produkcję. Certyfikowane podejście do bilansu masowego umożliwia nam przypisanie udziału zrównoważonych surowców – na przykład recyklatów lub materiałów biopochodnych – do naszych produktów, co ułatwia osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.

W ciągu ostatnich lat w przemyśle chemicznym dominowało podejście oparte na bilansie masowym. Jako ważny kamień milowy na drodze do gospodarki cyrkularnej i biogospodarki, został on zaprojektowany w celu śledzenia przepływu materiałów przez złożony łańcuch wartości. Ponieważ surowce pochodzące z recyklingu chemicznego lub bioproduktów są zazwyczaj mieszane w kompleksie produkcyjnym, fizyczna segregacja zawartości pochodzącej z recyklingu jest często praktycznie i ekonomicznie niewykonalna. Podejście oparte na bilansie masowym umożliwia śledzenie ilości i cech zrównoważonego rozwoju zawartości pochodzącej z obiegu i/lub bioproduktów w łańcuchu wartości i przypisywanie jej w oparciu o weryfikowalne zapisy księgowe.

ISCC Plus jest standardem dobrze rozpoznawalnym przez wszystkich interesariuszy dla materiałów pochodzących z recyklingu i bioproduktów. Certyfikacja ISCC Plus zapewnia identyfikowalność wzdłuż łańcucha dostaw i weryfikuje, czy firmy spełniają standardy środowiskowe i społeczne. Dla firm stosujących podejście bilansu masowego, certyfikacja ISCC Plus weryfikuje, że księgowość bilansu masowego jest zgodna z wcześniej określonymi i przejrzystymi zasadami.